OFERTA RADCY PRAWNEGO
 • OBSŁUGA PRAWNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
  TERYTORIALNEGO
 • PRAWO CYWILNE
 • PRAWO RODZINNE
 • PRAWO SPADKOWE
 • PRAWO PRACY
 • PRAWO GOSPODARCZE
 • PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE, PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
 • PRAWO OCHRONY KONKURENCJI 
  I KONSUMENTÓW
 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • PRAWO UPADŁOŚCIOWE I UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
 • NIERUCHOMOŚCI I SPRAWY LOKALOWE
 • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 • POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH 

OBSŁUGA PRAWNA
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
i ich związków, na terenie województwa
dolnośląskiego, jest moją podstawową misją
i specjalizacją prawniczą.Jako długoletni pracownik
samorządowy wspieram prawnie Gminę.

Planuję objąć świadczeniem
pomocy prawnej również inne jednostki sektora
finansów publicznych oraz związki międzygminne,
prowadząc bieżącą obsługę prawną, jak
i uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach
inwestycyjnych i organizacyjnych, wymagających
szczególnej koncentracji i zaangażowania oraz 
mających znaczące znaczenie dla społeczności
lokalnej.

RODO
W trosce o swoich Klientów nieustannie
poszerzam zakres swoich usług oraz współpracuję
z doświadczonymi praktykami w obszarze ochrony
danych osobowych oraz RODO. Przedsiębiorcy,
w gąszczu nieustannie zmienianych przepisów
prawnych, zastanawiają się nad rzetelnością
i poprawnością wdrażanych procedur i tym samym
bezpieczeństwem własnej firmy, wobec wymagań
RODO oraz wytycznych Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 

Daję gwarancję rzetelnego zweryfikowania zgodności
wdrożonych w Waszej firmie rozwiązań. Nie tylko
diagnozuję problemy i nieprawidłowości, lecz także
doradzam i wskazuję rozwiązania problemów.

   

Copyright © Grzegorz GAWEŁ RADCA PRAWNY Jordanów Śląski - Wszelkie prawa zastrzeżone
designe by TONER